Gizlilik ve Ödeme Güvenliği

Gizlilik ve Güvenlik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında aydınlatılmış olduğunuzu ve kişisel verilerinizin burada belirtilen şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi kabul etmektesiniz.

İşbu Gizlilik Politikası’nda, emooptik.com.tr (“EMO OPTİK TİC. VE SAN. A.Ş.”) tarafından işletilmekte olan www.EMO OPTİK TİC. VE SAN. A.Ş. internet sitesi (“site”)/Mobil uygulama işletilmesi sırasında site/Mobil uygulama kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından EMO OPTİK TİC. VE SAN. A.Ş. ile paylaşılan veya EMO OPTİK TİC. VE SAN. A.Ş.’nin, Veri Sahibi’nin sitenin kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartlara yer verilmiştir.

İletişim Bilgileri:

Şirket İsmi: EMO OPTİK TİC. VE SAN. A.Ş.

Veri gizliliği yöneticisinin adı ve unvanı: Şirket Hukuk Müşaviri

E-posta adresi: destek@emooptik.com.tr

Posta adresi: Muratpaşa Mah, Evliya Çelebi Cad. Ayşe Önal İş Merkezi No: 43 Kat: 4 No: 8 Muratpaşa/Antalya

Telefon numarası: 0242 248 90 90

Dilediğiniz zaman ikamet ettiğiniz ülkedeki ilgili veri koruma denetleme kurumuna şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz. Buna karşılık, denetim makamına başvurmadan evvel sorunlarınızla ilgilenebilme imkanını sağlamanızdan memnun oluruz, bu yüzden de ilk etapta bizimle irtibata geçmenizi rica ederiz.

Politikadaki Değişiklikler ve değişiklikleri bize bildirme yükümlülüğünüz

Bu Politikanın son güncellenme tarihi 10 Temmuz 2022'dir.

Sizinle ilgili elimizde tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bizimle olan ilişkiniz esnasında kişisel verileriniz değişecek olursa bizi bilgilendiriniz.

Hangi Verilerinizi İşliyoruz?

EMO OPTİK TİC. VE SAN. A.Ş.’nin işlediği kişisel verileriniz aşağıda belirtilen şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Kanun) uygun olarak kategorize edilmiştir. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır:

 • Kimlik ve iletişim bilgisi: adi soyad, telefon, adres, işyeri bilgisi, e-posta adresi
 • Kullanıcı Bilgisi, Kullanıcı İşlem Bilgisi ve Finansal Bilgi: Üyelik bilgileri, üyelik ID numarası, EMO OPTİK TİC. VE SAN. A.Ş. hizmetlerinden yararlandığınız tarih ve saate ilişkin veriler, EMO OPTİK TİC. VE SAN. A.Ş. ile iletişime geçme nedenleriniz, site üzerinde arama yaparken kullandığınız terimler ve filtreleme tercihleriniz, puan ve yorumlarınız, alışveriş tercihleriniz, ziyaret ettiğiniz sayfa kategorileri, kullanım sırasında oluşan hatalar, fatura ve ödeme bilgisi,
 • Lokasyon bilgisi: EMO OPTİK TİC. VE SAN. A.Ş. hizmetlerini kullanmanız esnasında elde etmiş olduğumuz, GPS verisi gibi konumunuza ilişkin belirli veya yaklaşık konum bilgileri,
 • İşlem Güvenliği Bilgisi: log in credential bilgileri, parola bilgileri
 • Pazarlama Bilgisi: alışkanlıklarınız ile beğenilerinizi gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, çerez (cookie) kayıtları vb. bilgiler
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi: site üzerinden yaptığınız talep ve şikayetler
 • Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

Kanunun 3. ve 7. Maddeleri çerçeve anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir. Verilerinizin işlenip işlenmediği konusunda başvuru konusunda EMO OPTİK TİC. VE SAN. A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına (KVK Politikası) bakabilirsiniz. 

Verilerinizin Kullanım Amacı Nedir?

EMO OPTİK TİC. VE SAN. A.Ş. ile paylaştığınız kişisel verileriniz, siteden ve site üzerinden veya Mobil uygulama üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalanabilmeniz için, siteye üyelik kaydınızın gerçekleştirilmesi, üyelik kaydına ilişkin güncellemelerin yapılması, EMO OPTİK TİC. VE SAN. A.Ş.’nin sunduğu ve site üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi yeni hizmetlerin tanıtılması ve bu doğrultuda tarafınıza gerekli bilgilendirmelerin yapılması dahil ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, EMO OPTİK TİC. VE SAN. A.Ş. ve EMO OPTİK TİC. VE SAN. A.Ş. ile iş ilişkisi içinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininin sağlanması ve bu kapsamda tarafınıza gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve bu faaliyetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işlenebilir.

Söz konusu kişisel bilgiler sizinle iletişime geçmek veya sitedeki veya Mobil uygulama üzerindeki deneyiminizi iyileştirmek (iletişim yönetimi sürecinin yönetilmesi, memnuniyet araştırmalarının yapılması vb.) amacıyla kullanılabileceği gibi, şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılabilecek, kimliğiniz ifşa edilmeksizin çeşitli iSöz statistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Söz konusu bilgiler EMO OPTİK TİC. VE SAN. A.Ş.’nin tarafından doğrudan pazarlama, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz amaçlarıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla sizlerle ile iletişime geçilebilecektir.

EMO OPTİK TİC. VE SAN. A.Ş. ayrıca, Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi olarak sizlerin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 • Veri Sahibi ile EMO OPTİK TİC. VE SAN. A.Ş. arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • EMO OPTİK TİC. VE SAN. A.Ş.’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, EMO OPTİK TİC. VE SAN. A.Ş.’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukarıda da belirtildiği üzere EMO OPTİK TİC. VE SAN. A.Ş., çerez (Cookie) kullanabilecek ve bu kapsamda veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere sitenin Veri Sahibi tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak sitenin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitelerini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin herhangi bir internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

Verilerinize kimler erişebilmektedir?

EMO OPTİK TİC. VE SAN. A.Ş., kişisel verilerinizi ve bu kişisel verileriniz kullanılarak elde edilen yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası altında belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için iş ve çözüm ortaklarına, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. İş ortaklarımıza ve hizmetlerinden faydalandığı tedarikçiler ile üçüncü kişilere anonim veya sınırlı veri aktarımı yapılabilmekle bu durumlarda ayrıca onay alınabilmektedir.

EMO OPTİK TİC. VE SAN. A.Ş., kullanıcı deneyiminizin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), güvenliğinizin temin edilmesi, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, operasyonel değerlendirme araştırılması, site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikasında yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için e-mail ve SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Veri Sahibi olarak, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğinizi kabul edersiniz.

Veri Sahibi olarak, işbu Gizlilik Politikasına konu bilgilerinizin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğinizi taahhüt edersiniz. Güncel bilgileri sağlamamış olmanız halinde EMO OPTİK TİC. VE SAN. A.Ş.’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Veri Sahibi olarak, herhangi bir kişisel verinizin EMO OPTİK TİC. VE SAN. A.Ş. tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunmanız halinde sitenin veya Mobil uygulamanın işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul eder ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun size ait olacağını beyan edersiniz.

Verilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz?

EMO OPTİK TİC. VE SAN. A.Ş. ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca ve EMO OPTİK TİC. VE SAN. A.Ş.’nin ilgili mevzuatta belirtilen zamanaşımı süreleri boyunca saklanmaktadır. Ayrıca, söz konusu kişisel verileriniz EMO OPTİK TİC. VE SAN. A.Ş. ile aranızda doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere saklanabilecektir.

Verilerinizin güvenliğini nasıl sağlıyoruz?

EMO OPTİK TİC. VE SAN. A.Ş., ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikasında ifade edilen şartlarda,

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • kişisel verilerin muhafazasını

Sağlamak amacıyla uygun şartlar maliyetler gözetilerek/ asgari güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmaktadır.
EMO OPTİK TİC. VE SAN. A.Ş. ayrıca, sizden elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamakta ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır.


Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, EMO OPTİK TİC. VE SAN. A.Ş. uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır ve bu metinleri incelemenizi önermektedir.

Veri Saklama

Kişisel verilerimi ne kadar süreyle kullanacaksınız?

Kişisel verilerinizi, sadece, herhangi bir yasal gerekliliği veya muhasebe veya raporlama ile ilgili gereklilikleri yerine getirme amacı da dahil olmak üzere, bu verileri toplamamızdaki amaçları yerine getirmek için gerekli olduğu sürece elimizde tutacağız.

Kişisel veriler için uygun saklama süresini belirlerken, kişisel verilerin miktarını, yapısını ve hassaslık durumunu; kişisel verilerinizin yetkisiz kullanımından veya ifşa edilmesinden kaynaklanabilecek olası zarar riskini; kişisel verilerinizi işlememizdeki amaçları ve bu amaçlara başka yollardan ulaşıp ulaşamayacağımızı ve yürürlükteki yasal gereksinimleri göz önünde bulunduruyoruz.

Kişisel verilerinizin farklı saklama süreleriyle ilgili ayrıntılar, veri saklama politikamızda mevcut olup, bu politikayı bizimle iletişime geçerek talep edebilirsiniz.

Daha spesifik olarak ve yukarıdaki hükümlerin genel niteliğini sınırlamaksızın, yasa uyarınca, vergi denetimi, finansal denetim ve kayıt tutma amacıyla, müşterilerimizle ilgili temel bilgileri (İletişim, Kimlik, Finansal ve İşlem Verileri dahil), bu kişilerle olan ilişkimiz sona erdikten sonra 7 yıl boyunca saklamamız gerekmektedir.

Bazı uygun durumlarda, verilerinizi silmemizi talep edebilirsiniz: daha fazla bilgi için aşağıdaki “Verilerin Silinmesi Talebi” bölümüne bakınız.

Bazı durumlarda, araştırma, analiz veya istatistik amacıyla kişisel verilerinizi (artık sizinle ilişkilendirilmemesi için) anonimleştirebiliriz; böyle bir durumda, bu bilgileri, size önceden bildirimde bulunmaksızın, süresiz olarak kullanabiliriz.

Yasal Haklarınız

Belirli koşullar altında, kişisel verilerinizle ilgili olarak, veri koruma yasaları kapsamında haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarla ilgili daha ayrıntılı açıklama için lütfen aşağıdaki “Terimler Sözlüğü” bölümüne bakınız:

 • Kişisel verilerinize erişim talebinde bulunmak;
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesini talep etmek;
 • Kişisel verilerinizin silinmesini talep etmek;
 • Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etmek;
 • Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili kısıtlama talebinde bulunmak;
 • Kişisel verilerinizin aktarılmasını talep etmek;
 • İzni geri çekme hakkı.

Yukarıda bahsedilen haklardan herhangi birini kullanmak isterseniz, lütfen yukarıda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden bizimle iletişime geçin.

Genel itibariyle ücret gerekli değildir.

Kişisel verilerinize erişim sağlamak (veya diğer haklarınızdan herhangi birini kullanmak için) herhangi bir ücret ödemeniz gerekmeyecektir. Ancak, açık bir şekilde yersiz, tekrarlayan veya aşırı taleplerde bulunmanız halinde, bunun için makul bir ücret uygulayabiliriz. Ayrıca, böyle bir durumda talebinizi yerine getirmeyi reddedebiliriz.

Sizden isteyebileceklerimiz

Kimliğinizi doğrulamamıza ve kişisel verilerinize erişim (veya diğer haklarınızdan herhangi birini kullanma) hakkınızı kullanmanızı sağlamamıza yardımcı olması için, sizden belirli bilgileri talep etmemiz gerekebilir. Bu, kişisel verilerin, bu verileri alma hakkı bulunmayan hiçbir kişiyle paylaşılmamasını sağlamak için alınan bir güvenlik önlemidir. Ayrıca, yanıtımızı hızlandırma talebiniz ile ilgili olarak, daha fazla bilgi istemek üzere sizinle iletişime geçebiliriz.

Yanıtlama Süresi Sınırı

Tüm yasal taleplere, bir ay içerisinde yanıt vermeye çalışıyoruz. Eğer talebiniz fazlasıyla karmaşık bir talep ise veya çok sayıda talepte bulunduysanız, yanıt vermemiz bazen bir aydan daha uzun sürebilir. Böyle bir durumda, bunu size bildirecek ve sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Terimler Sözlüğü

YASAL DAYANAK

Meşru Menfaat; size ve pazara en iyi hizmeti/ürünü ve en iyi ve en güvenilir deneyimi sunmamızı sağlaması için, şirketimizin, işimizi yürütme ve yönetme konusundaki çıkarlarını ifade eder. Kişisel verilerinizi meşru menfaatlerimiz doğrultusunda işleme koymadan önce, sizin üzerinizdeki ve haklarınız üzerindeki (gerek olumlu gerek olumsuz) olası tüm etkileri dikkate aldığımızdan ve bunlar arasında bir denge sağladığımızdan emin oluyoruz. Kişisel verilerinizi, (izninizi almadığımız ya da yasalar gerektirmediği veya izin vermediği sürece) sizin üzerinizdeki etkinin bizim menfaatlerimize üstün geldiği faaliyetler için kullanmıyoruz. Bizimle iletişime geçerek, meşru menfaatlerimizi, belirli faaliyetlerle ilgili olarak üzerinizdeki olası herhangi bir etkiye karşı nasıl değerlendirdiğimiz hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Sözleşmenin İfası; verilerinizi işlemenin, taraf olduğunuz bir sözleşmenin uygulanmasını veya söz konusu sözleşmeyi imzalamadan önce talebiniz üzerine girişimde bulunulmasını zorunlu kılması anlamına gelir.

Yasal veya mevzuat ile ilgili bir yükümlülüğe uymak; kişisel verilerinizi işlemenin, tabi olduğumuz yasal veya mevzuat ile ilgili bir yükümlülüğe uyulmasını zorunlu kılması anlamına gelir.

Yasal Haklarınız

Şunları yapma hakkına sahipsinizdir:

Kişisel verilerinize erişim talebinde bulunmak (yaygın olarak bilinen tabirle, “veri sahibi erişim talebi”). Bu hak, sizinle ilgili elimizde tuttuğumuz kişisel verilerin birer kopyasını almanıza ve bu verileri yasalara uygun olarak işleyip işlemediğimizi kontrol etmenize olanak tanır.

Sizinle ilgili elimizde tuttuğumuz kişisel verilerin düzeltilmesini talep etmek. Bu hak, sizinle ilgili elimizde tuttuğumuz eksik veya yanlış verileri düzelttirmenize olanak tanır; bununla birlikte, bize sağladığınız bu yeni verilerin doğru olup olmadığını teyit etmemiz gerekebilir.

Kişisel verilerinizin silinmesini talep etmek. Bu hak, kişisel verilerinizi işlemeye devam etmemiz için geçerli bir neden bulunmadığında, bu verileri silmemizi veya kaldırmamızı talep etmenize olanak tanır. Ayrıca, kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkınızı kullandığınızda (aşağıya bakınız), bilgilerinizi hukuka aykırı bir şekilde işleme koyduğumuzda veya yerel yasalar uyarınca kişisel verilerinizi silmemiz gerektiğinde, bu kişisel verilerinizi silmemizi veya kaldırmamızı talep etme hakkına da sahipsinizdir. Buna karşın; talepte bulunduğunuz zaman, mevcut ise, size bildirilecek olan belirli yasal gerekçelerden dolayı, verilerinizin silinmesiyle ilgili talebinizi her zaman yerine getiremeyeceğimizi lütfen göz önünde bulundurun.

Meşru bir menfaate (veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatlerine) istinat ettiğimizde, ve temel hak ve özgürlüklerinizi olumsuz etkilediğini düşündüğünüz ve kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etmenize gerekçe teşkil eden özel bir durum olduğunda, bu kişisel verilerin işlenmesine itiraz etmek. Ayrıca, kişisel verilerinizi doğrudan pazarlama amacıyla işlediğimiz durumlarda da itirazda bulunma hakkına sahipsinizdir. Bazı durumlarda, bilgilerinizi işleme koymak için, hak ve özgürlüklerinizi geçersiz kılan ikna edici meşru gerekçelere sahip olduğumuzu ispatlayabiliriz.

Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili kısıtlama talebinde bulunmak. Bu hak, kişisel verilerinizin işlenmesini, şu durumlarda, askıya almamızı talep etmenize olanak tanır: (a) verilerin doğruluğunu kanıtlamamızı istediğinizde; (b) verileri hukuka aykırı bir şekilde kullandığımızda fakat bu verileri silmemizi istemediğinizde; (c) verileri artık talep etmiyor olsak bile, kanıt göstermek, hak talebinde bulunmak veya savunma yapmak adına bu verilere ihtiyaç duyduğunuz için bu verileri elimizde tutmaya devam etmemizi istediğinizde; veya (d) verilerinizi kullanmamıza itiraz ettiğinizde fakat bu verileri kullanmak için geçerli yasal gerekçelerimiz olup olmadığını teyit etmemiz gerektiğinde.

Kişisel verilerinizin size veya üçüncü bir tarafa aktarılmasını talep etmek. Kişisel verilerinizi, size veya uygun gördüğünüz üçüncü bir tarafa, yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan, makine tarafından okunabilir bir biçimde aktaracağız. Bu hakkın, sadece, başlangıçta kullanmamıza izin verdiğiniz otomatik bilgiler için geçerli olduğunu veya sizinle sözleşme yapmak için bu bilgileri kullandığımız durumlar için geçerli olduğunu lütfen göz önünde bulundurun.

Kişisel verilerinizi işlemek için izne tabi olduğumuz durumlarda, dilediğiniz zaman izninizi geri çekmek. Ancak, bu durum, izninizi geri çekmeden önce yapılan herhangi bir işlemin yasallığını etkilemeyecektir. İzninizi geri çekmeniz halinde, size belirli ürün veya hizmetleri sağlayamayabiliriz. İzninizi geri çektiğiniz zaman, böyle bir durum olup olmadığını size bildireceğiz.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.